Mitoi

Condicions legals

AVÍS LEGAL

MITOI, és responsable de la pàgina web www.mitoibcn.com. Els drets de propietat intelectual de www.mitoibcn.com són titularitat de MITOI. Igualment, tots els textes, sons, animacions i la resta de continguts són propietat de MITOI. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intelectual i industrial de MITOI, o de tercers que hagin autoritzat a MITOI al seu ús, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que del seu exercici es derivin. Qualsevol link o enllaç a la web www.mitoibcn.com que es realitzi des d’altres web, ja siguin d’entitats públiques o privades, es realitzaran a la pàgina principal www.mitoibcn.com, i s’expressarà de manera clara i que no doni lloc a equivocacions a l’usuari, que està essent redirigit a la web de www.mitoibcn.com. Qualsevol enllaç o link que no cumpleixi amb els requisits expressats en el paràgraf anterior, requerirà de l’autorització per escrit de MITOI.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades del contingut de www.mitoibcn.com, a no ser que sigui per a ús personal i provat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel.lectual de MITOI. MITOI podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquest web o en la seva configuració o presentació. MITOI no assumeix cap responsabilitat derivada de la conexió o continguts dels enllaços de tercers als que es pugui fer referencia en aquest web.

MITOI no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, tot i que durà a terme els seus millors esforços, en el seu cas, per evitar-los, corretgir-los o actualitzar-los. Tanmateix, MITOI no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que comportin causes de fallades o desconexions en les xarxes de telecomunicació que produeixin la suspensió, cancelació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

MITOI tampoc garanteix la utilitat de la pàgina i dels continguts per a la realització de cap activitat en concret. La funció dels hiperenllaços que apareixen en el web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni recomanació. MITOI no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels hiperenllaços ni del resultat dels enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema inforrmàtic (harware o software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu. En cap cas, l’existència de llocs enllaçats suposarà l’existència d’acords amb els responsables o titulats dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de MITOI amb les manifestacions, continguts o informació provisionats. MITOI no assumeix la responsabilitat pels danys o perjudicis directes o indirectes que puguin derivar-se de l’ús d’aquest web o dels seus continguts i de les descàrregues d’arxius que puguin dur-se a terme, incloent-hi els danys informàtics o la introducció de virus.

L’accés a la pàgina no implica la obligació per part de MITOI de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials, per tant, MITOI no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que puguin produir-se durant la prestació del servei de la pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (harware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per la conexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix. Comerciant MITOI

Correu electrónic
info@mitoibcn.com

L’EMPRESA

Les presents Condicions Generals de Contractació, redactades en català, s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual www.mitoibcn.com.

L’ACTIVITAT

L’accés a i/o del web MITOIBCN.COM és totalment voluntari i s’atribueix a qui ho realitza la condició d’USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en el que accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents “Condicions Generals d’Ús”, la “Política de Privacitat”, així com en el seu cas, les “Condicions Particulars” que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts de la web. En conseqüència, l’USUARI haurà llegit detingudament unes i altres abans de l’accés i de la utilització de qualsevol servei del web sota la seva sencera responsabilitat. L’USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d’Ús en qualsevol moment. Aquestes Condicions estaran permanenment accessibles en el Web a través de l’enllaç Condicions Legals.

Continguts i Informació suministrada en el LLOC WEB

MITOIBCN.COM es reserva el dret a modificat l’oferta comercial presentada en el Website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. MITOI fa tots els esforços amb els seus mitjans per oferir la informació continguda en el Website de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produeixi algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la nostra voluntat, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en tal error, MITOI li comunicaria al client tal error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. Els continguts del Website MITOIBCN.COM podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Sistema de Venda

A través del menú productes podrà consultar els articles del nostre catàleg, seleccionant la fitxa de l’article podrà veure el detall i descripció de cada article i seleccionar l’opció de compra prement sobre el botó identificatiu del carro de la compra. Una vegada seleccionat el producte que desitja adquirir, pot modificar el número d’unitats de cada producte, color i altres opcions a escollir que se li presentaran en el formulari. Per acabar de formalitzar la comanda cal que introdueixi les seves dades personals en el formulari que apareixerà, així com les formes de pagament, els mètodes d’enviament i les observacions, on pot introduir els comentaris referents al producte, i seleccionar en l’enllaç de Següent. Comprobi que els productes adquirits i les seves quantitats corresponents són correctes i seleccioni l’enllaç Finalitzar. Si no li deixa formalitzar la comanda és que s’ha descuidat d’emplenar algun dels camps obligatoris, empleni’ls correctament i torni a Finalitzar. En l’última pantalla del procés se l’indicarà el seu número de comanda i les dades de la seva sol·licitud. A més, se li enviarà un email amb una còpia de confirmació electrònica de la recepció de la comanda. Posteriorment, si hi ha quelcom especial o fora del normal, el trucarem per telèfon o contactarem per email per a concretar l’entrega, pagament i costos d’enviament. Cal tenir en compte que tot i que el sistema calcula uns costos d’enviament, aquests són aproximats, degut al fet que poden haver-hi productes amb gran pes o volum que tenen un tractament diferent, o bé articles petits i de preu molt econòmic que també tenen un altre tractament.

Impostos Aplicables

Tots els preus dels artícles exposats en la Pàgina web de www.mitoibcn.com porten l’IVA inclòs. Com a norma general s’aplicarà el tipus impositiu del 21% per al territori de la UE, on és d’aplicació aquest impost. En les vendes realitzades a qualsevol altre país del món no es repercutirà l’IVA, no obstant els sistemes aduaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents. Degut a l’especial règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canaries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades pels residents en aquests territoris estan exemptes del pagament de l’IVA. (els costos del despatx d’aduanes i els impostos d’importació no estan inclosos en el preu del producto ni en el de l’enviament, i hauran de ser pagats en destí pel receptor de la mercaderia).

Control d’Stock

En principi només surt a la web la mercaderia en estoc i actualitzarem cada dia els articles de la botiga. De totes maneres si es donés el cas de rebre més encàrrecs d’un article que les existències que hi ha en aquell moment, se serviran les comandes per ordre de recepció. Si tingués qualsevol dubte respecte a condicions de venda, pot posar-se en contacte a l’email d’atenció al client: info@mitoibcn.com

Formes de Pagament

Els mitjans de pagament habilitats són: Targeta de crèdit: a través de la passarel·la de pagament de Caixa Banc. Les dades de pagament s’envien directament a l’entitat bancària, que processa el pagament i ens remet una autorització. www.mitoibcn.com mai rep les dades de la seva targeta. Per a la seva pròpia seguretat només s’admeten targetes de crèdit segures de qualsevol Entitat Bancària.

Costos d’enviament i Plaç d’entrega: Els costos es calculen en funció de l’article seleccionat i del número d’articles en la comanda. Una vegada seleccionats els articles desitjats, en la cistella de la ompra veuràs l’import de la comanda i els seus corresponents costos d’enviament. Les comandes seran preparades i recollides pel transportista en dies laborables, en cap cas caps de setmana o festius en el país d´origen. Els dies de transit de les comandes son donats per l´agencia de transport en el país d´origen. Els dies d´entrega son aproximats i basats en dies laborables, no caps de setmana o festius en país d´entrega.

ENVIAMENT

El client podrà seleccionar la forma d’enviament entre les possibles per a la seva zona d’enviament. Caldrà tenir en compte que els plaços d’entrega, la qualitat del servei, el punt d’entrega i el cost serà diferent per a cada forma de transport. MITOI envia les seves comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data d’entrega en l’adreça del client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d’enviament. Abans de confirmar la seva comanda se l’informarà sobre uns costos d’enviament i plaç de transport, ambdós orientatius, que s’aplicaran a la seva comanda en concret. No obstant, ambdós podran canviar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. En especial: els plaços de transport poden veure’s alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en l’entrega de la mercaderia. En cas de produïr-se una variació del preu, MITOI comunicarà a través del correu electrònic al client la variació i el client podrà optar per anul.lar la seva comanda sense que se li pugui imputar cap cost addicional.

POLÍTICA D'ANUL.LACIONS DE LA COMANDA I DEVOLUCIONS

MITOI garanteix als seus clients la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost, sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament. El client disposarà d’un plaç de 7 dies des de la recepció de la comanda per a resoldre el contractei realitzar la devolució del producte adquirit. El client comunicarà a MITOI dins del plaç estipulat i per qualsevol mitjà admès en drets, el seu desig d’exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda tornada caldrà ser entregada a MITOI, juntament amb la factura emesa. Les despese d’enviament corresponents a la devolució d’una comanda seran per compte del client. És molt important que quan rebi el seu producte, observi amb deteniment l’embalatge. Si troba alguna anomalia haurà de rebutjar-lo, indicant per escrit, en el rebut que li presenta el missatger, la causa de la devolució. En cas que recolli la seva comanda i que observi algun trencament ha de comunicar-nos-ho per telèfon o email durant les 24 hores següents d’haver rebut el producte, en cas contrari no podem acceptar la devolució. Si la causa de la devolució fos degut a que un article estigués defectuós, MITOI es farà càrrec dels costs d’enviament de la devolució de l’import pagat. El client podrà tornar qualsevol article que hagi comprat en el Website de mitoibcn.com sempre i quan els producte estigui en perfectes condicions i conservi el seu embalatge original. En aquests casos, MITOI retornarà els diners de la compra a través d’un abonament en la targeta de crèdit o a través d’una transferència bancària al compte bancari indicat pel client. Si un producte diferent al sol·licitat pel client fos entregat per error per part de MITOI, aquest li serà retirat i se li entregarà el producte correcte sense cap càrrec adicional pel comprador. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles de la nostra web pot contactar amb el nostre departament d’Atenció al client via email: info@mitoibcn.com.

OBLIGACIONS DEL CLIENT

El client de www.mitoibcn.com es compromet en tot moment a facilitar informació verdadera sobre les dades sol·licitades en els formularis de dades d’usuari o de realització de la comanda. El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per el tipus d’activitat que desenvolupa www.mitoibcn.com El client es compromet a possibilitar l’entrega de la comanda sol·licitada facilitant una direcció d’entrega en la que pugui ser entregada dins de l’horari habitual d’entrega de mercaderies. En cas d’incumpliment per part del client d’aquesta obligació, MITOI no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat d’entrega de la comanda sol·licitada pel client. En cas de que el transportista no pugui entregar la mercaderia a la direcció/contacte facilitada per el client a través del nostre formulari, per trobar-se absent de la direcció d´entrega per un període llarg de temps, el transportista procedirà al retorn de la mercaderia a mitoi. Queda sota la exclusiva responsabilitat del client la recepció de la mercaderia en la direcció facilitada a mitoi. En aquest cas mitoi farà efectiva la devolució del import de la compra descomptant les despeses de transport pertinents i estipulades a la botiga on line de mitoi, tant de l’enviament com de la devolució a origen. El cap cas mitoi o el transportista es fan responsables de la recepció de la mercaderia per terceres persones a la direcció facilitada pel client.