Mitoi

Política de privacitat

PRIVACITAT

MITOI desitja garantitzar la seva privacitat quan utilitzi els nostres serveis, per això la següent declaració l’informarà de la nostra política de protecció de dades personals i així podrà decidir voluntàriament en quin grau els desitja proporcionar. D’acord amb lo disposat en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protección de Datos de caracter Personal, (LOPD) a continuació l’informem del tractament que rebran les dades personals que vostè voluntàriament ens faciliti a través dels formularis existents en el web, o mitjançant la remissió de correus electrònics. Les dades que ens faciliti seran incloses en fitxers automatitzats titularitat de MITOI, degudament inscrits en l’Agencia Española de Protección de Datos, i amb la finalitat dels fitxers següent: les dades proporcionades a través de les diferents direccions de correu electrònic, seran utilitzats per a gestionar i donar resposta a la seva consulta. Si vostè se subscriu a MITOI, la seva direcció de correu electrònic serà utiltzada per a remetreli informació sobre MITOI, pel seu manteniment de la selecció de productes realitzada, així com per a l’envío d’informació. Les dades proporcionades a través dels formularis existents per a la relització de comandes sobre els nostres productes i serveis, seran utilitzades pel control i administració de la nostra activitat, i remetreli el producte sol·licitat. En tots els casos les seves dades podran ser utilitzades per remètreli informació comercial sobre els nostres productes, promocions, descomtes i ofertes. En totes les comunicacions comercials que rebi se li donarà la possibilitat d’oposar-se a aquest tractament i no rebre informació comercial. Tanmateix pot oposar-se a aquest tractament remetent un correu electrònic a MITOI indicant en l’assumpte la referència “protecció de dades”. MITOI cumpleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Si l’usuari decideix registrar-se a www.mitoibcn.com (tan empresa com particulars), se sol·licitaran les dades estrictament necessaris per a la consecució de la fi a la que està destinada el nostre web, que no és altra que la venta online. A tals efectes es requerirà als usuaris la cumplimentació d’un formulari i la inclosió de les seves dades personals. El seu tractament estarà enfocat únicament a la consecució d’aquests fins, sempre dins del marc normatiu establert. Tanmateix els informem que en dur a terme el tractament de les seves dades i les finalitats previstes, les dades de caràcter personal proporcionades a www.mitoibcn.com no seran comunicades a terceres empreses.

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada i veracitat de les dades

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a cumplimentar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, essent voluntàris les dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a MITOI son verdaderes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. L’Usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i actual i respon veraçment a la situació actual de l’usuari. Correspon i és obligació de l’usuari mantenir, en cada moment, les seves dades actualitzades, essent l’usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsetat de les dades facilitades i dels perjucidis que pugui causar per això a MITOI o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per MITOI. Consentiment de l’Usuari A l’emplenar el formulari i fer clic per enviar les dades, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament les Condicions Legals, i otorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals segons les finalitats informades i serveis que presta MITOI.

Comunicacions electròniques

La cumplimentació i enviament del formulari electrònic de www.mitoibcn.com, suposa el consentiment exprés de l’usuari a l’enviament d’un butlletí en el que s’inclouran notícies, novetats i informació més rellevant del Web, així com les comunicacions electròniques relacionades amb el sector. MITOI estableix dos mecanismes a través dels quals els usuaris que ho solicitin poguin modificar o eliminar aquests serveis de manera senzilla ràpida i gratuïta. En els formularis existeixen determinats camps obligatoris, sense els quals no podríem posar-nos en contacte amb vostè o no seria possible la facturació i enviament dels productes o serveis sol·licitats. La introducció en els formularis de dades incorrectes pot impedir que ens posem en contacte amb vostè i no prestar el servei adequadament.

Ús de cookies i IPS

L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiment d’IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d’Ips que ens permetin recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat, dades de la última visita, URL i domini del que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’internet. MITOI no utilitza tècniques d’”spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti a través del formulari electrònic habilitat en aquest web o missatges de correu electrònic. Aquest web informa que està adherit al sistema publicitari de “Google AdSense” que utilitza “cookies” per mostrar continguts publicitaris relacionats amb la navegació realitzada per l’usuari. Quan un usuari accedeix a un web adscrit al servei de “Google AdSense” i fa clic en ell s’introdueix una cookie en el seu navegador, a través del qual “Google” recopila informació de la navegació de l’usuari per a gestionar i llavors publicar anuncis a través del programa de publicitat “Google AdSense”. L’usuari pot inhabilitar en qualsevol moment lús de la cookie de Google a través de la desactivació de la cookie en el seu navegador.      Enllaços
Amb objecte de facilitar-li la navegació i ampliar la informació oferta en la nostra Web www.mitoibcn.com, pot ser que s’estableixin enllaços a d’altres pàgines web. Com que MITOI no és titular, ni responsable de les pàgines web enllaçades, li recomenem que examini la Política de Privacitat d’aquestes quan accedeixi a les mateixes. MITOI, en cap cas serà responsable dels continguts ni de cap altre aspecte derivat de les webs de tercers. MITOI es reserva el dret a modificar la present política, informat prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’hi produeix, per tant es recomana la lectura de la present Política de Privacitat cada vegada que ens remeti dades de caràcter personal.

Seguretat

MITOI dóna a conèixer als usuaris que ha adoptat les mesures de caire tècnic i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, a compte de l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemades i el risc a que estan exposades, amb tot conforme el que estableix el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aproba el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d’informació.

Dret d’Accés, Rectificació i Cancelació de Dades

L’usuari té el dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i a donar-se de baixa dels serveis de MITOI. Aquests drets poden fer-se efectius a través de la pròpia configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva online així com per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privacitat de dades podran dirigir-se directament a: info@mitoibcn.com El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformed a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre de 1999 i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerça Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002) i normativa que les desenvolupen.

Modificació de la present Política de Protecció de Dades

MITOI es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació Aplicable i jurisdicció Competent

Les presents condicions generals s’interpretatan segons a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes (bàsicament Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic). En el cas d’existir qualsevol conflicte o discrepància, la jurisdicció aplicable serà la dels Jutjats o Tribunals de Barcelona (Catalunya).